top of page

Ansök om kundkort 
OBS! ENDAST SLAGAUKTION - EJ NÄTAUKTION

Om du vill betala via faktura kräver det att vi genomför en kreditkontroll över ditt företag. När detta är gjort skickar vi ut ett kundkort som kan användas på våra slagauktioner. Vi gör en kreditupplysning och vi lämnar som minsta kreditbelopp 100 000 upp till 300 000 exkl. moms vid godkänd kreditbedömning. Belopp över
300 000 kr exkl moms skall bankintyg skickas till sajab@mhredovisningsbyra.se skriv då att du ansöker om tex 500 000 under kreditbelopp och att bankintyg kommer. Intyget skall vara på 500 000 exkl. moms.

Tänk på att söka i god tid då det tar tid med banken ibland. När godkänd kreditansökan är klar skickas ett kundkort till dig, det kan det ta mellan 3 till 7 dagar. Detta kundkort är du personligt, förvara det säkert.

 

Kom ihåg! Kundkortet är en värdehandling och meddela oss omgående om kortet tappas eller förloras.

Vid kreditfrågor kan du alltid ringa Linda 0703478700. Välkommen att söka!

ANSÖK OM KREDIT TILL SLAGAUKTIONER (EJ NÄTAUKTION)
Jag vill faktureras

Tack för ditt meddelande!

bottom of page