farmarauktioner.JPG
Logo_Sajab_Auktioner_300x300_edited.jpg

BOKAS VIA SAJAB

2020 köpte Sajab Auktioner Nya Farmarauktioner Utropet av Rolf Johansson och Rolf blev en del av Sajabgänget. Framtida bokningar av auktioner sker fortsatt via Rolf och ni finner hans kontaktuppgifter nedanför. 

Farmarauktioner_Overlatselse_191104.jpg
Rolf Johansson Farmarauktioner Sajab.png

Rolf Johansson

Västra Götaland

Auktioner i Västra Götaland

Nya Farmarauktioner Utropet

Bokas genom Rolf Johansson

0708-266149

Foto 2021-08-31 18 14 41.jpg

Stig-Arne Johansson

Sverige, Östergötland

Auktion i Sverige, Östergötland
Sajab Auktioner

Bokas genom Stig-Arne Johansson

0730291659

Vi vet att det kan vara rörigt - låt oss förklara

Om du vill veta mer, hör gärna av dig

Tack för att du skickar in!