IMG_5070.JPEG

Maskinauktion vid Kvinnerstagymnasiet

Torsdag den 28 april kl 10.00 säljer Örebro kommun, Kvinnerstagymnasiet lantbruksmaskiner, redskap och mjölkinventarier genom nätauktion.

 

Katalogisering har ej skett så objekt kan tillkomma och försvinna tills katalog presenteras. Slutgiltig objektslista sker vid katalogisering. Sajab kommer vid katalogsläpp även beskriva objektens skick. Visning kommer att erbjudas. 

 

Bilder som presenteras nedan är ett urval. 

 

Välkommen!


Katalogsläpp: 14 april

Visning: 20 april, kl 14.00-17.00

Avslut: 28 april, kl 10.00

Utlämning: 6 maj, kl 14.00-18.00

Plats: Kvinnerstagymnasiet Kvinnersta Axberg 533, 705 91 Örebro

 

Auktionsvillkor

Anordna auktion via Sajab

Fakta och Villkor