ANMÄLAN GÅRDSAUKTION 

AUKTIONSPLATS
LÖRDAG DEN 25 MAJ 2019 KL 10 00 AGGEBO SÖDERGÅRD YDRE

ANMÄLAN OSS TILLHANDA SENAST 26 APRIL
MASKINER PÅ PLATS SENAST 20 MAJ


Villkor för gårdsauktion
Provision 13% på klubbslag upp till 500.000 kr plus moms.
Från 500.000 kr – 1 miljon 9% där efter 5 % över miljonen ock uppåt, plus moms
2% återropsprovision eller uppgjort pris.
Säljare som ej är momsregestrerad, eller privatperson, där är provision 13 % plus moms, samma som momsade varor, sedan tar Sajab ut 10 % slagavgift av köparen.Slagavgift får alltså köparen betala, tillfaller sajab, detta för att det ska bli samma provision som med moms. Om sajab inte inte skulle ut slagavgift skulle provision för momsfritt vara högre,pga momsfritt är i allmänhet lägre belopp att hantera.

Om ska säljare vill ha resevationspris, kontakta Sajab när du anmäler objektet.

Behövs handräckning vid auktionen ansvarar uppdragsgivaren för detta och ansvarar för godset vid uppställningsplats fram till klubbslag

Nycklar och registreringsbevis skall vara tillhanda auktionsdagen.
Snygga till maskinerna, det lönar sig.
Bifoga alltid foto!

I övrigt gäller villkor för SAJAB Auktioner Gårdsauktion, se köp och säljvillkor första sidan.

OBS! Alla objekt får rum på en blankett, behöver du mer än 20 filer för foto, tag ny blankett

SAJAB AUKTIONER AB
Karlbergsgv. 4
591 97 MOTALA
tel. 0730-291659
org. Nr. 5567-851695
info@sajab.se

Likvid utbetalas 90 dagar efter faktureringsdag

 • Skriv så utförligt som möjligt så är vi tacksamma
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)

Läs mer om auktionen
AGGEBO SÖDERGÅRD klicka här.


För att ladda ner en blankett som du kan fylla i och skicka in via mail eller post klickar du här

OBS Blanketten är i pdf-format.
Du behöver ha Adobe Reader eller annat pdf-program installerat

Hantering av personuppgifter
Personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.
I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att de uppgifter som du lämnar via våra webbformulär kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att din kundrelation med SAJAB skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande din förfrågan/anmälan av objekt m.m.
Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade hos SAJAB. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter.
Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte använda dig av våra webbformulär.
När du i samband med din kontakt med oss via våra webbformulär lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt dataskyddsförordningen.