Gårdsauktion, Fredag den 13 mars kl 10.00, Sevalla Väsby 2, 725 95 Västerås. Inlämnare Johan 0707344743