Gårdsauktion, Fredag den 20 mars kl 10.00 Hanorps Gård, 590 32 Klockrike. Inlämnare Olov 0739 391112