DJURDOKUMENTATION BÄCK BONDSTORP 
 

264 Lone av Bäck efter Nisse av Gyllebo är en ko som utmärkt sig i besättningen.
Moder till 2 prövade tjurar, 301 Universal av Bäck T- 106 och 369 Corvette av Bäck T-111 såld 2020 för 123 000 kr.
I år har hon en kvigkalv efter Bertoni.
Sem. 10 april med Hallas. Dräktig.

329 Lukona av Bäck efter Hallas.
Har i år kvigkalv efter Elit av Hällinge.
Sem. 6 juni med Nisse av Gyllebo. Dräktig

336 Laura av Bäck efter Hallas.
I år tjurkalv efter Unicorn av Stenhammar.
Sem. 13 juni med Gulli. Dräktig.

342 Lone av Bäck efter Ulster av Frönshult.
Har i år tjurkalv efter Nisse av Gyllebo.
Sem. 28 mars med Gulli. Dräktig.

345 Laura av Bäck efter Bertoni.
Hon är halvsyster till 314 Laura såld på Simmentals Elitauktion 2017.
I år har hon en fin tjurkalv efter Gulli.
Sem. 9 april med Ulster av Frönshult. Dräktig

346 Lone av Bäck efter Ulster av Frönshult.
Dotter till 298 Lone av Bäck som var med på Elmia 2016.
I år har hon en kvigkalv efter Bertoni.
Sem. 13 april med Gulli. Dräktig.

361 Lukona av Bäck efter Testo av Flundrarp.
Hon är halvsyster med 329 Lukona av Bäck.
Sem. 31 mars med Unicorn av Stenhammar. Dräktig

362 Lone av Bäck efter Gulli
Dotter till 298 Lone av Bäck som var med på Elmia 2016.
Sem. 5 maj med Bertoni. Dräktig

376 Lone av Bäck efter Bertoni.
Moder 346 Lone av Bäck.

378 Lukona av Bäck efter Elit av Hällinge.
Moder 329 Lukona av Bäck.

381 Lone av Bäck efter Bertoni.
Moder 264 Lone av Bäck.
Hon är halvsyster till 369 Corvette av Bäck som såldes för 123 000 kr på köttrasprövningen 2020.

375 Delit av Bäck efter Elit av Hällinge.
Moder 313 Lone av Bäck.
Han är avhornad

380 Duplis av Bäck efter Gulli.
Moder 345 Laura av Bäck.
Ett fint ämne till en bra tjur.

383 Dicorn av Bäck efter Unicorn av Stenhammar. 
Moder 336 Laura av Bäck.

274 Tibbie av Bäck efter Malt av Sjövången
Moder till 338 Ytibb av Bäck T-tal 113.
Hon har i år en fin tjurkalv efter Looh UP.
Sem. med Looh UP den 13 juni. Dräktig.

286 Tibbie av Bäck efter Obelix av Rya.
Hon är moder till semintjuren Vibbe av Bäck, och mormor till semintjuren Aberdeen av Bäck.
I år har hon en riktigt bra kvigkalv efter Looh UP.
Sem. 4 april med Kloony. Dräktig.

333 Tibbie av Bäck efter Tiger Cat.
Hon är moder till årets semintjur Aberdeen av Bäck.
Halvsyster till semintjuren Vibbe av Bäck.
Sem. 28 mars med Kloony. Dräktig.

352 Tibbie av Bäck efter Americano.
Hon har i år en tjurkalv efter Dead Center.
Halvsyster till semintjuren Vibbe av Bäck.
Sem. 22 april med Looh UP. Dräktig.

366 Tibbie av Bäck är efter Vibbe av Bäck.
Halvsyster till 347 Tibbie av Bäck som såldes på Angus Elitauktion 2019.
Sem. 15 maj med Dead Center. Dräktig.

367 Tibbie av Bäck efter Usain av Sjövången.
Hon är halvsyster med tjuren 338 Ytibb av Bäck T-tal 113.
Sem. 31 maj med Dead Center. Dräktig.

377 Tibbie av Bäck efter Looh UP.
Hon är halvsyster till semintjuren Vibbe av Bäck och halvsyster med modern till semintjuren Aberdeen av Bäck.

379 Bäck av Bäck efter Dead Center.
Moder 352 Tibbie av Bäck och morfar Americano.

382 Booh UP av Bäck efter Looh UP.
Moder 274 Tibbie av Bäck.
Halvbror med 338 Ytibb av Bäck T-tal 113.