Bäcks Lantbruk .
Efter 33 år mjölkproducent startades  dikobesättningen med avel 1998. Vi började med Angus genom inköp kvigor från Sjövågen och Karlshed. 1999 köpte vi 6 st embryon från Canada samtliga ur Tibbiefamiljen vilket gav 5 dräktigheter, 3 tjurkalvar och 2 kvigor.Alla hondjur av Angus härstammar från Tibbiefam. 2004 köptes de första Simmental in ur Laurafam. från Börje Färg Hult Eksjö. Lonefam köptes på Simmentals Elitauktion 2011, 306 Lone med kvigkalv 337 Launa från Christer Månsson Frönshult. Lukcona fam. kommer från Stegatorpet genom inköp av 659 Lucona 2012. 1999 hade vi vår första tjurkalv på svensk köttrasprövning. sedan starten har vi prövat 22 Agnus därav 19
auktionsgodskända. Viking Genetic har köpt 4 tjurar till semin, Gest, Nibbe, Vibbe och Aberdeen av Bäck. Simmental har prövats 14 tjurar varav 6 godkänts till auktion. Årets tjur 369 Corvette av Bäck med bästa resultat.