Bilder från auktionen i Malma, Högsjö 24 februari 

Videoklipp från auktionen

Videoklippet kan ses driekt i Internet Explorer eller Edge. För att se det i Google Chrome krävs att du godkänner Flash