Gårdsauktion, Lördagen den 24 feb 2018 kl 10 00, Malma Gård, 640 10 Högsjö, Tele till gården, Vidar 0151 80116