Gårdsauktion, Onsdagen den 7 mars kl 10 00, Fjellskär, 61197 Stigtomta. Telenr till maskiner Ulf 070 5474166, Carl 070 2234252