Bilder från auktionen i Fjällskär 7 mars

Se film från auktionen här