Gårdsauktion, Onsdagen den 21 mars kl 10 00 Burs Bygdegård. Frågor om maskinerna Johan 070 6558270