ANMÄLAN SAMLINGSSAUKTION 

AUKTIONSPLATS
LÖRDAG DEN 6 OKTOBER KL 10 00 2018 VID BOBERGS VALLTORK, FORNÅSA

ANMÄLAN OSS TILLHANDA SENAST 7 SEPTEMBER
MASKINER PÅ PLATS SENAST 1 OKTOBER


Villkor för gårdsauktion
Provision 13% på klubbslag upp till 500.000 kr
Från 500.000 kr – 1 miljon 9%
2% återropsprovision
Säljare som ej är momsreg, eller privatperson, ska sälja kontakta Sajab, där är provision som högst 20 % plus moms = 25 %, beroende vad som ska säljas, vilket värde som objekten har.
Vid återrop, kontakta SAJAB när du anmäler objektet
När auktionsannonsen presenteras i dagspress kan godset inte återkallas.
Uppdragsgivare garanterar att godset som säljs ägs av uppdragsgivare samt inte är belagt med skuld och att det inte finns dolda fel på objektet

Behövs handräckning vid auktionen ansvarar uppdragsgivaren för detta och ansvarar för godset vid uppställningsplats fram till klubbslag

Nycklar och registreringsbevis skall vara tillhanda auktionsdagen.
Snygga till maskinerna, det lönar sig.
Bifoga alltid foto!

I övrigt gäller villkor för SAJAB Auktioner Gårdsauktion, se köp och säljvillkor första sidan.

OBS! Alla objekt får rum på en blankett, behöver du mer än 20 filer för foto, tag ny blankett

SAJAB AUKTIONER AB
Karlbergsgv. 4
591 97 MOTALA
tel. 0730-291659
org. Nr. 5567-851695
info@sajab.se

Likvid utbetalas 90 dagar efter faktureringsdag

 • Skriv så utförligt som möjligt så är vi tacksamma
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)

Läs mer om auktionen
BOBERGS VALLTORK klicka här.


För att ladda ner en blankett som du kan fylla i och skicka in via mail eller post klickar du här

OBS Blanketten är i pdf-format.
Du behöver ha Adobe Reader eller annat pdf-program installerat

Hantering av personuppgifter
Personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.
I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att de uppgifter som du lämnar via våra webbformulär kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att din kundrelation med SAJAB skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande din förfrågan/anmälan av objekt m.m.
Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade hos SAJAB. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter.
Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte använda dig av våra webbformulär.
När du i samband med din kontakt med oss via våra webbformulär lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt dataskyddsförordningen.