Bilder från auktionen på Håckerstad Gård 10 november 2018

Videos från auktionen

OBS att du måstge ha Flash installerat för att kunna se videos. Ladda ner här