Beställning av djurkatalog Juby 17-18 maj

Vi kommer att lägga ordern till tryckeriet tisdag den 16 april och hoppas kunna leverera katalogen efter påsk.
Ni beställer en katalog per kund nr.

Har ni inte fått katalogen inom 4 dagar så
ring SAJAB 0730 291659

Välkommen till 2 dagars auktion på Juby Gård.