AUKTION 17 OCH 18 MAJ

Ta del av ett mer än 50-årigt avelsarbete mot hållbara kor med bra exteriör och avkastning.Vilket resulterat i 22 kor som uppnått 100 ton och 32 kor som blivit EX i exteriör. Samt 113 tjurar som blivit insatta i seminverksamheten varav 2 st i Tyskland tex. SRB-1 Valon, J Valör, Valter och genomiska VR Bolt, VR Capone och VR Vorre.
Holstein-J Loby, J Lots, J Don och J Rox och genomiska VH Max, VH Claes.
Flesta korna exteriörbedömda i många led. Medelpoäng exteriör på korna 2018 SRB 85,6 Holstein 86,4.
Mänga kända kofamiljer Holstein-ursprung. Sverige: Lotta, Zwarta, Hjärtros
Canada: Roxette, Carola, Laurie, Goldanic.
USA: Adeen, Pledge, Faith, Marianna, Raven, Kabro„
Classic, Clair.
Tyskland: Maicum, Dornstar


SRB ursprung Sverige: Valla, Vera, Nora, Silva, Majsa, Linda  
Finland: Orre
Danmark: Ballet
Canada: Xante, Mode, Zora, Jess

6-generationer Rozette varav 5 mjölkande har funnits på Juby samtidigt.De fyra första till vänster
har alla uppnått 100-ton i livstidsproduktion så 4- generationer 100-tonnare. Ett 30-tal Roxett kommer säljas.

2017 Mode VG86, 1700 Valla EX och 1930 Valla VG86 deltog ELMIA 2018 och kommer säljas.

Exempel på långlivade kor som funnits på Juby

Tre st hundra-tonnare. Fotot taget 2016 när de var sinta inför,( från höger) 15-e kalv 758 Lotta VG85,
12-e kalv 6774 Roxette EX91 och 10-e kalv 738 Dornstar VG85
 
758 Lotta producerade totalt 182 ton ECM. Är 4-e generationen 100-tonnare. Syster med semin tjuren J Loby. Lotta familjen köptes in 1981 och finns nu i ett 50-tal. Vissa är stamboksförda i alla led sedan 1912. Ett tag fanns 5-generationer Lotta på Juby samtidigt..
774 Roxette köptes in som kviga på Annelundsauktionen år 2000.Producerade totalt 150 ton ECM. Det finns nu ett 30-tal  släktingar här nu
efter henne. Ett tag fanns det 6- generationer Roxette här varav 5 mjölkade. Dotter  dotterdotter och dottedotterdotter uppnådde även de 100 ton. Så 4-generationer över 100-ton. Är mormor till semintjuren J Rox
738 Dornstar producerade totalt 120 ton. 1993 importerades mormodern från Tyskland. Mormorsmor var champion på riksutställningen i Tyskland. Är syster med semin tjuren J Don.