Från MVTs artikel om Christer och Juby Gård 190513