Bilder från auktionen i Åsbo, Mjölby 23 november 2019

Videos från auktionen.