Om Sajab Auktioner

Stig-Arne Johansson Stig-Arne Johansson
  • Vi bedriver auktionsverksamhet i hela Sverige med inriktning på lantbruksauktioner med lantbruksmaskiner, djur, specialauktioner och verkstadsauktioner. Auktioner arrangeras på plats hos uppdragsgivaren eller i av oss hyrda lokaler
  • Stig-Arne har ropat på auktioner i över 30 år.
  • Vi hjälper våra uppdragsgivare med planering, marknadsföring och genomförandet av lantbruksauktionen.
  • Vi vänder oss både till företagare och privatpersoner.
  • Information om våra lantbruksauktioner hittar du i dagspressen och här på Internet. På hemsidan hittar du utförlig information om auktionen och objekt som kommer att
    säljas. Komplett utropslista läggs ut 1-2 veckor före auktionen.
  • Om du är intresserad av en egen lantbruksauktion eller om du har några frågor så tveka inte att kontakta oss, ring Stig Arne Johansson 0730 291659

Sajab Auktioner
Stig-Arne Johansson AB

info@sajab.se

Telefon 0730-29 16 59

Karlbergsvägen 4
591 97 MOTALA
Org.nr: 556785-1695
Innehar F-skattebevis
Anmälan av maskiner till samlingsauktion, se varje auktion


Hantering av personuppgifter
Personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.
I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att de uppgifter som du lämnar via våra webbformulär kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att din kundrelation med SAJAB skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande din förfrågan/anmälan av objekt m.m.
Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade hos SAJAB. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter.
Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte använda dig av våra webbformulär.

När du i samband med din kontakt med oss via våra webbformulär lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt dataskyddsförordningen.
 

Vi på Sajab

Stig Arne 
Johansson
Ropare

 

Stig Arne 
Johansson
Ropare

 

Mårten Thörner
Ropare

 

Anders Isaksson
Skrivare
Östergötland

 

Göran Johansson
Djurauktion
Kont.person
Kassör
Öster/Väster-götland 

Stefan Karlsson
Skrivare/kassör
Östergötland 

Staffan Jonsson
Skrivare/kassör
Östergötland 

Morgan Andersson
Kassör
Västergötland
K-G Sand
Kassör
Västergötland
Linda Bernström-Hjelte
Kontorsansvarig

 
Sven-Erik
Kassör
Västergötland
Lina
Kontor
Rolf Johansson
Skrivare/kassör
ombud
Västergötland

 
Yvonne
Fornander
Kassör/skrivare
Östergötland
Lasse Eriksson
Webbsidan
Datorsupport