Gårdsauktion, Fredag den 13 mars kl 10.00, Sevalla Väsby 2, 725 95 Västerås. Tele Greger 0790 142371.

MOMSFRITT!! Gårdsauktion, Fredag den 13 mars kl 10.00, Sevalla Väsby 2, 725 95 Västerås. Tele Greger 0790 142371.